O mnie

Witam na stronie Gabinet i Pracownia Psychologiczna

Ewelina Konkolewska-Szczypek

O mnie

Nazywam się Ewelina Konkolewska-Szczypek jestem absolwentką psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów ukończyłam specjalizację z psychologi klinicznej. Pracę magisterską na temat „Zaburzeń uwagi u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych” napisałam pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej. Następnie kontynuowałam naukę na studiach podyplomowych z psychologi klinicznej ze specjalizacją z neuropsychologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ukończyłam również studia podyplomowe z psychoonkologii. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu.

Jako psycholog, doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas stażu w Klinice Chirurgi Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, w Gdańskim Centrum Badań Neuropsychologicznych gdzie badałam dzieci i młodzież po urazach czaszkowo-mózgowych oraz na Oddziale Neurologicznym Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku, gdzie poznałam specyfikę pracy z pacjentami neurologicznymi oraz nabyłam umiejętności przeprowadzania badań neuropsychologicznych. W Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ani Dobosz w Warszawie gdzie zdobyłam doświadczenie jako trener EEG Biofeedback.

Współpracując z firmami szkoleniowymi takim jak „Let’s go”, „Edukator”, „Inicjatywa”, „Info-biz” zdobyłam doświadczenie między innymi jako trener kompetencji psychospołecznych (komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, aktywne formy poszukiwania pracy) oraz jako doradca zawodowy.

Obecnie pracuję w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na oddziale rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, poprzednio pracowałam na oddziale medycyny paliatywnej, oddziale terapii długoterminowej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz jako członek zespołu Hospicjum Domowego.  Aktualnie pełnię również dyżury w ramach SORu psychiatrycznego oraz interwencji kryzysowych dla pacjentów szpitala.

Jestem członkinią Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologi Klinicznej oraz  Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego przez które zostałam dwukrotnie odznaczona dyplomem „Virtuti Medicinali”, za wkład w rozwój neuronauk w Polsce. Współorganizowałam oraz uczestniczyłam w międzynarodowych konferencjach naukowych. Ukończyłam szkolenie Advanced course on QEEG, ERPs and Neurotherapy, prowadzone przez prof. Juri D. Kropotova oraz prof. zw. Marię Pąchalską. Kolejno poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach z neuroterapii EEG Biofeedback w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON. Ukończyłam Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowany przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie. Posiadam Licencję nr 328 wydaną przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce oraz Zaświadczenie nr 147/2016 o wpisie do rejestru psychologów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy uprawniające do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni. Jestem również psychologiem transportu.

 

Dodaj komentarz